آرشیو برچسب های: مهندسی مکانیک

مکانیک خاک

دکتر میرقاسمی دانشگاه تهران

ترمودینامیک

ترمودینامیک یک دانشگاه تهران ترمودینامیک یک دانشگاه شریف ترمودینامیک یک و دو پارسه دکتر فرشاد کوثری ترمودینامیک دو دکتر کاظم زاده حنانی دانشگاه صنعتی شریف ترمودینامیک دو دکتر صفار اول دانشگاه امیرکبیر جزوه استاد توکلی دانشگاه تهران جزوه ترمودینامیک آخرین قدم طرح قبولی ۹۰ درصد پارسه دکتر سعید مرتضوی صنعتی اصفهان دکتر صفار اول دانشگاه […]