آرشیو برچسب های: مهندسی شیمی

کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی

دکتر شهره فاطمی(دانشگاه تهران)

پدیده های انتقال

دکتر فیروزی

مکانیک سیالات پیشرفته

دکتر رشتچیان

موازنه مواد و انرژی

جزوه خلاصه

فرایند های پتروشیمی

جامع فرایند های پتروشیمی

فرایند های پالایش

دکتر ثباتی