آرشیو برچسب های: دانلود جزوه

مهندسی معماری

اقلیم گرم و مرطوب تاسیسات مکانیکی و ساختمانی تنظیم شرایط محیطی زبان فنی سازه های فولادی شناخت مواد و مصالح ساختمان طراحی ساختمان ها در برابر زلزله طراحی معماری پروژه های مسکونی عناصر و جزئیات ساختمانی مبانی نظری معماری معماری اسلامی معماری معاصر معماری منظر معماری همساز با اقلیم سرد و کوهستانی پانل های سه […]

مهندسی نرم افزار

مهندسی نرم افزار ۱و۲ دانشگاه پیام نور دکتر فراهی و مهندس پورامینی نرم افزار ۱ دکتر پور وطن دانشگاه امیرکبیر نرم افزار ۲ دکتر گرگان محمدی دانشگاه امیرکبیر

طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه نویسی

دکتر نور الله مهندس امام قلی زاده مهندس قبائی