آرشیو برچسب های: جزوات پزشکی

بهداشت

روان شناسی

خلاصه کتاب روان شناسی عمومی هیلگارد اسلاید خلاصه روان شناسی هیلگارد سوالات تست همراه پاسخ انتشار در تلگرام انتشار در فیسبوک انتشار درتوییتر

فیزیک پزشکی

ژنتیک

تغذیه

درسنامه + تست جزوه تغذیه + تست های علوم پایه دانلود جزوه jozveostad.ir جزوه استاد ، رتبه یک دانلود جزوه

جنین شناسی

دانلود تصویر جزوه دانلود دانلود جزوه جنین شناسی دانشگاه تهران تصویر جزوه دانلود تصویر جزوه دانلود دانلود جزوه جنین شناسی تصویر جزوه دانلود تصویر جزوه دانلود دانلود سوالات جنین شناسی تصویر جزوه

انگل شناسی

دانلود تصویر جزوه دانلود دانلود جزوه انگل شناسی خلاصه تصویر جزوه دانلود تصویر جزوه دانلود دانلود جزوه کرم شناسی تصویر جزوه

ویروس شناسی

میکروب شناسی

خلاصه کتاب میکروب شناسی جاوتز تایپی نمونه سوال باکتری شناسی طبقه بندی شده مایند مپ باکتری (پزشکی مشهد) باکتری تا آخر بوردتلا ریکتزیا دیفیسیل کلستریدیوم کلستریدیوم بوتولینوم کروینه باکتریوم دفیتریه باسیل گرم مثبت بدون اسپور باکتری عملی (بررسی استافیلوکوک ها) باکتری عملی (بررسی استرپتوکوک ها) باکتری عملی (بررسی انتروباکتریاسه) باکتری عملی (بررسی باسیل های گرم […]

ایمنی شناسی