1- در کادر جستجو به جای  book  عنوان یا کلمه کلیدی کتاب مورد مورد نظر خود را وارد نمایید و بر روی  search   کلیک نمایید.

2- برای دانلود کتاب، بر روی هر یک از لینک های [1] [2] [3] [4] در سمت راست صفحه و جلوی عنوان کتاب کلیک نمایید.