گروه   “جزوه استاد” کار خود را با گردآوری جزوات دانشگاهی  شروع کرده است

ارائه جزوات دانشگاهی

برای رشته های :

مهندسی : رشته برق ، مکانیک ، شیمی ، کامپیوتر و …

پزشکی : رشته پزشکی ، دندان پزشکی ، دارو سازی و …

انسانی

و

همین طور:

دروس عمومی